Kind & Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Zowel voor als na de geboorte van je kind (0-3 jaar) kan je terecht bij Kind en Gezin. Kind en Gezin ondersteunt je in de zorg voor je kind en wil door regelmatige contacten met jou ontwikkelings- of opvoedingsproblemen voorkomen of tijdig aanpakken.

Deze dienstverlening is volledig gratis!

De Kind en Gezin-Lijn is bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 uur op het nummer 078-150 100 (zonaal tarief). Je kan er terecht voor:

  • een afspraak in een consultatiebureau;
  • informatie en advies over de zwangerschap, voeding, opvoeding, ...;
  • een zwangerschapspakket of brochures aanvragen;
  • vragen over de prijs en de kwaliteit van kinderopvang;
  • ...