Gemeenschapsdienst

 

Wat? 

De gemeenschapsdienst is een nieuwe Vlaamse activerende maatregel voor werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt die het opbouwen van arbeidsritme mogelijk maakt en helpt om binding te houden met de arbeidsmarkt, ook wanneer andere maatregelen niet meer passen. De gemeenschapsdienst maakt steeds onderdeel uit van een begeleid traject naar werk en zorgt ervoor dat verworven (generieke) competenties op peil gehouden en versterkt worden. 

Een werkervaringsstage duurt maximum  6 maanden en dit 32 tot 64 uur per maand. De werkzoekende wordt begeleid door een GLOW-partner alsook door een mentor op de werkplaats. 

Het lokaal bestuur van Oudenburg voorziet zes werkplaatsen binnen de eigen werking om langdurig werkzoekenden te activeren en hun arbeidscompetenties te versterken. 

Door kleinschalige taken uit te voeren in bijvoorbeeld de bibliotheek, het WZV Riethove, het LDC Biezenbilk krijgen werkzoekenden in Oudenburg de kans om te werken aan vastgestelde generieke competenties alsook de mogelijkheid om een arbeidsritme op te bouwen. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding. 

Wie? 

Werkzoekenden die niet meteen in het normaal economisch circuit (NEC) terecht kunnen, kunnen relevante ervaring en (generieke) competenties verwerven via o.a. wijk-werken of tijdelijke werkervaring, of kunnen terecht in de sociale economie. Voor wie actief werk zoekt en er na 2 jaar, ondanks de ondersteunende maatregelen, niet in slaagt om werk te vinden, kan ook de gemeenschapsdienst als zeer laagdrempelige en sterk omkaderde maatregel worden ingezet. 

Interesse?

Contacteer het Welzijnshuis!

Welzijnshuis
Hoogstraat 13, 8460 Oudenburg
Contactpersoon Sabine Jacobs: 0492-24 65 39

ESFproject 572

Het activeringsproject Gemeenschapsdienst Oudenburg wordt ondersteund met Europese REACT-EU-middelen. In totaal ontving Oudenburg hiervoor 14.793.69 euro.