Wat?

WoonWel is de sociale huisvestingsmaatschappij die ontstond uit de fusie van "Onze Landelijke Woning” en "Eigen Haard is Goud Waard”. WoonWel wil een echte woonmaatschappij zijn, waar mensen belangrijker zijn dan stenen. Alle aspecten van de sociale huisvesting komen aan bod – sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen – in de gemeenten Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. In elke gemeente wordt er regelmatig een zitdaggeorganiseerd.

WoonWel werkt heel nauw samen met de gemeentebesturen om in concrete woonprojecten gestalte te geven aan het lokale woonbeleid. In de talrijke nieuwe bouwprojecten die op stapel staan wordt zeer veel aandacht besteed aan fundamentele woonkwaliteit en duurzaam bouwen. Wonen is een zeer belangrijk welzijnselement. Specifiek doelgroepenbeleid, huurderparticipatie en woonbegeleiding zijn de nieuwe accenten in ons werken aan een beter welzijn.

WoonWel = Wonen & Welzijn!