Wapen

Oudenburg bezit al sedert 1226 een stadswapen. Het stelde een stadspoort of kasteel met kantelen voor. Het verwijst vermoedelijk naar het Romeinse castellum dat er ooit stond. Deze voorstelling werd in grote lijnen doorheen de geschiedenis behouden. De oudste bekende afbeelding in kleur dateert uit de tweede helft van de vijftiende en is terug te vinden in een wapenboek.

De voorstelling werd bevestigd in het cartularium van de stad Oudenburg (circa 1500). Ook met de oprichting van België werd wat betreft Oudenburg voor dit wapen gekozen. Na de fusie in 1977 met Ettelgem, Roksem en Westkerke werd het wapen behouden, maar aangevuld met schilddragers (de patroonhelige van de stad Sint-Arnoldus en Sint-Bertinus die verwijst naar de Sint-Bertinusabdij in Sint-Omaars die gronden bezat in Ettelgem, Roksem en Westkerke) en een stedenkroon.

Het wapen van Oudenburg wordt als volgt beschreven: "In goud een geopend kasteel met opgetrokken valdeur en drie gedekte torens van keel, gemetseld, verlicht en getopt met een bol van zilver, de benedenhelft van de poort beladen meteen schild, geschaakt in vijf rijen van zilver en van lazuur. Het schild getopt met een stedenkroon met vijf torentjes en gehouden door een Sint-Arnold en een Sint-Bertijn, alles van goud.