Voor de geboorte

De erkenning van een ongeboren kind kan gebeuren op ieder tijdstip van de zwangerschap. Er is weliswaar steeds een toestemming van de moeder vereist. Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning. Het kind krijgt bij de geboorte de naam van de vader.

Indien je de erkenning van je kind voor de geboorte wenst te regelen, bied je je aan bij de dienst burgerzaken met:

  • je identiteitskaart;
  • een origineel doktersattest met vermelding van de identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • voor de erkenning van een ongeboren meerling: voor ieder van de kinderen een origineel doktersattest met vermelding van het feit dat het om een meerlingenzwangerschap gaat, identiteit moeder en vermoedelijke bevallingsdatum.