Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door de vrijwillige medewerkers aan het evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden.

In sommige gevallen is dit een wettelijke verplichting (art. 6 vrijwilligerswet).