Verzekering lichamelijke ongevallen deelnemers

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door de deelnemers aan het evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden.

Deze verzekering is aangewezen, indien het een risicovol evenement betreft.