Verzekering contractuele aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade geleden door jouw medecontractant naar aanleiding van de uitvoering van het contract. Voorbeeld: schade aan het gebouw (vb. putten in de vloer omdat je er een te zware tapinstallatie opgeplaatst hebt) dat je huurt voor de organisatie van het evenement.

Deze contractuele aansprakelijkheid is in de meeste gevallen uitgesloten in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.