Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade opgelopen door een derde naar aanleiding van het evenement en ten gevolge van een fout van de organisator.

Het is ten zeerste aangewezen dat elke organisatie of vereniging over dergelijke verzekering beschikt.