Verkiezingen

Nuttige links

Op zondag 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op verkiezingen.fgov.be, de officiële verkiezingswebsite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Er werd een specifieke website, www.europeanelections.belgium.be, voorbereid om de Europese onderdanen alle nodige informatie te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019. Voor vragen of inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst burgerzaken.