Verbouwing of aanpassing

Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat of gekend is als monument, en je wil verbouwen, dan informeer je je beter vooraf.

Het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Ze adviseert over stedenbouwkundige vergunningen en verleent toelatingen voor werken aan beschermde onroerende goederen.

De Vlaamse overheid geeft voor werkzaamheden aan beschermde monumenten een financiële tegemoetkoming in de vorm van premies voor onderhoud en restauratie. Ook fiscale aftrek is mogelijk. Meer info kan je hier vinden.