Vacature Zorgkundige

Voor de versterking van het subteam verpleging en verzorging in woonzorgcentrum Riethove, gaat het OCMW van Oudenburg over tot de aanwerving van een zorgkundige.

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de residenten in ons woonzorgcentrum en  ondersteun je de verpleegkundigen in hun dagdagelijkse activiteiten. Je werkt vanuit een holistische visie en stelt het welbevinden van de individuele bewoner voorop. Je streeft naar een kwaliteitsvolle belevingsgerichte totaalzorg zodat de resident zich thuis kan voelen in het woonzorgcentrum.

De openstaande contractuele betrekking kan zowel deeltijds als voltijds ingevuld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


Praktisch

Bezorg jouw sollicitatiebrief, vergezeld van jouw curriculum vitae en een kopie van je diploma ten laatste op 31 juli 2024 aan het Team Personeel via mail naar vacatures@oudenburg.be of per post aan Stad Oudenburg, t.a.v. Team Personeel, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg.

Bijkomende informatie kan je bekomen bij het Team Personeel via 059-56 84 35 en 059 56 84 64 of via vacatures@oudenburg.be.

Download