Vacature Verpleegkundige

Verpleegkundige (M/V/X) - Team Residentiële zorg - Dagdienst voltijds of deeltijds (loonschaal IFIC-14B)

Functiespecifieke info

Voor de versterking van het Subteam Verpleging en Verzorging in woonzorgcentrum Riethove, gaat het OCMW van Oudenburg over tot de aanwerving van een verpleegkundige.

Als verpleegkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum. Je voert verpleegkundige handelingen uit en begeleidt zorgkundigen bij de ondersteunende zorg. Je werkt vanuit een holistische visie en stelt het welbevinden van de individuele bewoner voorop. Je bent aanspreekpunt voor huisartsen, familie en residenten en begeleidt hen in hun vragen.

Je streeft naar een kwaliteitsvolle belevingsgerichte totaalzorg zodat de resident zich thuis kan voelen in het woonzorgcentrum.

De openstaande contractuele betrekking kan zowel deeltijds als voltijds ingevuld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De openstaande contractuele betrekking nachtdienst wordt deeltijds (22.8/38) open gesteld met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
  • Slagen voor de selectieprocedure.

 

Diplomavereiste

  • Houder zijn van het diploma gebrevetteerd/gegradueerd verpleegkundige of ziekenhuisverpleegkundige

 

Laatstejaarsstudenten in één van deze richtingen kunnen zich kandidaat stellen mits zij kunnen aantonen dat het einddiploma binnen een termijn van drie maanden kan behaald worden.

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet een kopie van jouw diploma of een attest dat je laatstejaarsstudent bent ingediend worden samen met de sollicitatie. Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

Belangstelling

Stuur jouw kandidatuur, samen met een cv, een kopie van jouw diploma tegen uiterlijk 31 juli 2022 per post naar OCMW Oudenburg, Ettelgemsestraat 18 - 8460 Oudenburg of per mail naar vacatures@oudenburg.be.

Bijkomende informatie
Deze vind je terug op de website van het OCMW https://ocmw.oudenburg.be of je kan contact opnemen met