Vacature Schoonmaker

Het OCMW van Oudenburg is op zoek naar een enthousiaste schoonmaker om het Team Onderhoud te versterken. 
Hieronder vind je bijkomende informatie met betrekking tot de functie, de selectie en de aanwervingsvoorwaarden.

Functiespecifieke info

Als schoonmaker sta je in voor het algemeen onderhoud binnen WZC Riethove nl. het poetsen van de kamers van de bewoners, de gemeenschappelijke ruimtes (toiletten, badkamers,.. ), cafetaria, dagzaal,… Hierbij werk je nauw samen met je collega’s. Je staat in nauw contact met de bewoners van het woonzorgcentrum, je bent sociaal en hulpvaardig. Je voert je werkzaamheden op een kwalitatieve manier uit met zin voor verantwoordelijkheid en met oog voor veiligheid, orde, netheid en hygiëne. Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen.
 
Deze functie betreft een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling (38/38) met een contract van onbepaalde duur.
Je werkt in een variabel uurrooster. De volgende uurregeling is van toepassing:
maandag – vrijdag: van 8 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 16.06 uur
zaterdag – zondag/feestdag:van 8 tot 11.48 uuur

Onmiddellijke indiensttreding.


Voorwaarden voor aanwerving

Algemene toelatingsvoorwaarden

  1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

  1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  2. Slagen voor de selectieprocedure.

Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.


Selectieprogramma (aanwerving)

De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie en bestaat uit 2 onderdelen.
  • Tijdens het praktisch gedeelte worden de kandidaten geconfronteerd met één of meerdere situaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen.
  • Tijdens het mondeling gedeelte worden de competenties (vaardigheden, kennis en attitudes) die belangrijk zijn voor de uitvoering van de functie en zoals opgenomen in de functiebeschrijving beoordeeld. Er wordt gepeild naar de motivatie en interesse voor de functie-inhoud. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op elk gedeelte afzonderlijk en 60% op het geheel. De selectiecommissie staat in voor de exacte puntenverdeling over de diverse onderdelen van het schriftelijk en mondeling gedeelte.


Datum selectieprocedure

De selectie gaat door op maandag 30 mei 2022 en/of woensdag 1 juni 2022 in de vergaderzaal van het lokaal dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24 - 8460 Oudenburg).

De uitnodiging ter bevestiging van deelname wordt via e-mail verstuurd (indien de kandidaat over een e-mail beschikt) of via de post.