Vacature maatschappelijk werker WZC Riethove

Het OCMW van Oudenburg wenst voor woonzorgcentrum Riethove over te gaan tot de aanwerving van een maatschappelijk werker (M/V/X) in tijdelijk verband (B1 - B3)

Functieomschrijving:
Het OCMW van Oudenburg gaat over tot de aanwerving van een maatschappelijk werker voor woonzorgcentrum Riethove in tijdelijk verband.

De contractuele tijdelijke betrekking kan voltijds of deeltijds ingevuld worden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor minstens zes maanden.

Als maatschappelijk werker sta je in voor het beheer van de wachtlijst en voor de opname van nieuwe bewoners. Je zorgt ervoor dat de aanvraag, de voorbereiding tot opname en het opnamegebeuren in het woonzorgcentrum vlot kunnen verlopen volgens het intern opnamereglement. Tijdens het verblijf behartig je het psychosociaal welzijn en de materiële en financiële belangen van de bewoner en zijn/haar familie. Als maatschappelijk werker treed je op als tussenpersoon tussen de bewoner en het woonzorgcentrum en/of het OCMW en tussen de bewoner en zijn familie.

Je wordt betrokken bij de uitbouw van een beleid conform het nieuwe woonzorgdecreet.

Aanbod:

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
  • Diplomavereiste: beschikken over een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
  • slagen voor de selectie

Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

Voorwaarden:

  • Diplomavereiste: beschikken over een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
  • slagen voor de selectie

Belangstelling:
Stuur jouw motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV, een afschrift van het vereiste diploma en een attest goed gedrag en zeden tegen uiterlijk 31 juli 2021 via de post naar OCMW Oudenburg, Ettelgemsestraat 18 - 8460 Oudenburg of via e-mail naar vacatures@oudenburg.be.

Bijkomende informatie:
Bijkomende informatie vind je terug op de website van het OCMW www.ocmw-oudenburg.be of je kan contact opnemen met