Vacature directeur WZC Riethove

 

Het lokaal bestuur Oudenburg gaat over tot de aanwerving van een WZC-directeur in een voltijdse contractuele betrekking met een aanleg van een werfreserve voor een periode van 3 jaar.

 Woonzorgcentrum Riethove ligt in het hartje van stad Oudenburg en biedt woongelegenheid aan 81 bewoners.

Een enthousiast team van medewerkers staat dagdagelijks in voor een kwaliteitsvolle en deskundige zorg voor elke bewoner.

 Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene leiding van het woonzorgcentrum en coördineer je het integraal zorgbeleid, de bewonerszorg en communicatie van het woonzorgcentrum.

Samen met het team streef je naar een kwalitatieve woon-, zorg- en leefomgeving op maat van de bewoner. Daarbij volg je de missie en waarden van de organisatie.

 Je verhoogt het zelforganiserend vermogen van het woonzorgcentrum en werkt samen met het lokaal bestuur en zorgactoren. Je bouwt aan een visie rond kwalitatieve zorg en zoekt naar optimalisaties. Je hebt aandacht voor een doelgerichte en relationele werking. Je bent eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg, een evenwichtige personeelsbezetting, een gezond financieel beleid en de opvolging van het onderhoud en de infrastructuur van het woonzorgcentrum. Je volgt nauwgezet de erkenningsvoorwaarden, zorggraad, financieel budget, subsidiemogelijkheden … op. Je creëert een veilige werkomgeving en geeft vertrouwen aan de medewerkers.

 Je bent een peoplemanager die dagelijks een team enthousiasmeert en motiveert. De zorg voor ouderen ligt je nauw aan het hart. Je inspireert je teams om doelstellingen te bereiken via een heldere, concrete en duidelijke communicatie. Je geeft leiding aan een team van medewerkers. Daarbij ben je flexibel en kan jij je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je bent sterk in het analyseren en oplossen van problemen. Je neemt snel beslissingen en brengt structuur in een werkomgeving. Je volgt trends en evoluties in de ouderenzorg. Je bent bewust bezig met innovatie en koppelt de nodige acties hier aan, je signaleert de noden aan het bestuur en draagt bij aan beleidsvoorbereidende adviezen.

 Voor meer informatie, raadpleeg de informatiebundel hieronder. 

 

Belangstelling

Stuur jouw kandidatuur, samen met een cv, een kopie van jouw diploma tegen uiterlijk 4 november 2022 , t.a.v. Personeelsdienst, per mail naar vacatures@oudenburg.be of per post naar OCMW Oudenburg p.a. Weststraat 24 - 8460 Oudenburg

Bijkomende informatie

Neem contact op met het Team Personeel op het nummer 059-56 84 64 of per mail naar personeelsdienst@oudenburg.be.