Uittreksel uit het strafregister (vroeger: getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Het vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Modellen van uittreksels

Er zijn drie modellen van uittreksels, afhankelijk van de reden wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd:

  • Model 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1of 596-2 is.
  • Model 596-1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, … of voor het verkrijgen van een wapen-of visvergunning.
  • Model 596-2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

 

Aanvraag uittreksel strafregister

Als particulier vraagt u een uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem uw identiteitskaart mee.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven);
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).
Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

 

Aanvraag voor een andere persoon

In het stadhuis kan u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:
    • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
    • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart.
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de stad had:
    • enkel als u bloedverwant bent van de overleden

 

Meer info

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.