2018

Mandatenlijst over het jaar 2018, tot en met de maand mei

naam hoedanigheid organisatie functie (1) (2) brutovergoeding
Ignace Dereeper burgemeester Stad Oudenburg burgemeester L 22.401,70
Inter Regies bestuurder B ? ?
Infrax West bestuurder B ? ?
Efin nv bestuurder B ? ?
WVI lid van het regionaal comité B ? ?
Publipart bestuurder B ? onbezoldigd
Publilec bestuurder B ? onbezoldigd
WoonWel voorzitter B ? ?
Dienstenbedrijf B.O.D. voorzitter B ? ?
RESOC West-Vlaanderen ondervoorzitter B ? onbezoldigd
ERSV West-Vlaanderen secretaris B ? onbezoldigd
PWA Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
Perspectief bestuurslid B ? onbezoldigd
Myriam Maes eerste schepen Stad Oudenburg schepen L 13.441,00
vzw Bond Moyson Woonzorg bestuurder B ? onbezoldigd
Maatschappij Onderlinge Bijstand Zorgkas Socialistische Mutualiteiten bestuurslid B ? onbezoldigd
Perspectief bestuurslid B ? onbezoldigd
August Vermeylenfonds Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
vzw Vrijwilligers-werking De Rode Mantel voorzitter B ? onbezoldigd
vzw VIVA-SVV West-Vlaanderen voorzitter B ? onbezoldigd
VIVA-SVV Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
S-Plus Groot-Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
Noord-Zuidcomité Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
1 mei-comité Oudenburg bestuurder L ? onbezoldigd
Peter Velle tweede schepen Stad Oudenburg schepen L 13.441,00
Ginter voorzitter B ? onbezoldigd
Polderrand secretaris B ? onbezoldigd
Ulrike Vanhessche derde schepen Stad Oudenburg schepen L 13.441,00
MIVOS lid beheerscomité B ? onbezoldigd
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Curieus Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Johan Tanghe vierde schepen Stad Oudenburg schepen L 13.441,00
Unizo Oudenburg secretaris L ? onbezoldigd
Chantal van Litsenburg OCMW-voorzitter (vijfde schepen) OCMW Oudenburg schepen L 13.441,00
Verbroederings-comité Le Marais Vernier bestuurslid L ? onbezoldigd
Beweging.net Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Gino Dumon voorzitter van de gemeenteraad Stad Oudenburg voorzitter L 6 2.100,00
IVOO directielid B 13 2.665,52
OVCO bestuurslid B 4 740,00
Anthony Dumarey raadslid Provincie West-Vlaanderen provincieraadslid B 24 6.163,92
Infrax West bestuurder B 5 627,42
WVI directielid B 12 2.195,34
bestuurder B 2 365,89
Vlaams Instituut voor de Zee vzw bestuurder B 0 0,00
svk JOGI bestuurder B ? onbezoldigd
ERSV vzw bestuurder B ? onbezoldigd
RESOC Noord-West-Vlaanderen bestuurder B ? onbezoldigd
Roland Blomme raadslid IVOO bestuurslid L 4 410,08
Isabelle Capelle raadslid Woonpunt ondervoorzitter B ? ?
WoonWel bestuurder B ? 1.600,00
svk JOGI bestuurder B ? onbezoldigd
PWA Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Dienstenbedrijf B.O.D. bestuurder B 1 300,00
Kringloop-centrum Kust vzw bestuurder B ? onbezoldigd
Gudrun De Vlam raadslid Politiezone Kouter politieraadslid B 2 350,00
OVCO bestuurslid B 5 925,00
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L 7 onbezoldigd
Noord-Zuidcomité Oudenburg bestuurslid L 7 onbezoldigd
Kunstkring Roderick bestuurslid B 10 onbezoldigd
Stefaan Reynaert raadslid Ginter bestuurslid met raadgevende stem B ? onbezoldigd
Polderrand bestuurslid met raadgevende stem B ? onbezoldigd
Romina Vanhooren raadslid vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Vlaams Instituut voor de Zee vzw bestuurslid B 2 99,91
Annie Cobbaert raadslid vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Jean-Pierre van Dierendonck raadslid De Watergroep lid van het Provinciaal Comité B 1 457,74
Marc Gilliaert raadslid Politiezone Kouter politieraadslid B 2 559,24
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
PWA Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Perspectief bestuurslid met raadgevende stem B ? onbezoldigd
Stefanie Van Eeghem raadslid IVOO bestuurslid B 5 501,94
Erik Sierens raadslid Schoolbestuur Vrije Basisschool Oudenburg bestuurslid L 6 onbezoldigd
Marnix Dierendonck raadslid OVCO bestuurslid met raadgevende stem B 4 740,00

Legende
(1) lokaal of bovenlokaal mandaat: L staat voor lokaal, B voor bovenlokaal (of intergemeentelijk)
(2) aantal vergaderingen. Wanneer een ? vermeld staat betekent dit dat er geen aantal werd medegedeeld.
(3) Normaal gezien wordt hier de brutovergoeding vermeld. Soms gaat het over een nettovergoeding, bij gebrek aan fiscale of loonfiches. Dit werd evenwel niet steeds correct of duidelijk op de aangifte vermeld.
Gemeenteraadsleden zonder bestuursmandaat in 2018
Jaak Lingier raadslid
Herlinde Devriendt raadslid
Stephan Blontrock raadslid

Noot.
De gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, krijgen presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad waarop zij aanwezig zijn (artikel 17 van het gemeentedecreet). Het presentiegeld bedraagt 175,00 euro. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit. Dit werd zo vastgelegd in artikel 47 en artikel 48 van het huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar (artikel 19 van het gemeentedecreet).

De burgemeester en de schepenen krijgen, zoals gezegd, geen presentiegeld, maar ontvangen een wedde van de gemeente (artikel 70 van het gemeentedecreet).

De voorzitter van het OCMW maakt van rechtswege wel deel uit van het college van burgemeester en schepenen (artikel 44 van het gemeentedecreet) maar ontvangt een wedde van het OCMW (artikel 68 van het OCMW-decreet), en dus niet van de stad. In Oudenburg is de OCMW-voorzitter geen lid van de gemeenteraad.