2016

Mandatenlijst over het jaar 2016

Legende
(1) lokaal of bovenlokaal mandaat: L staat voor lokaal, B voor bovenlokaal (of intergemeentelijk)
(2) aantal vergaderingen. Een ? duidt erop dat geen aantal werd medegedeeld.

naam hoedanigheid organisatie functie (1) (2) brutovergoeding
Ignace Dereeper burgemeester Stad Oudenburg burgemeester L ? 54.306,74
Inter Regies bestuurder B ? 1.067,13
Infrax West bestuurder B ? 2.395,16
Efin nv bestuurder/ ondervoorzitter B ? 1.013,14
WVI lid van het regionaal comité B ? 892,35
Publipart bestuurder B ? 20.100,00
Publilec bestuurder B ? onbezoldigd
WoonWel voorzitter B ? 3.200,00
BOD voorzitter B ? 4.824,48
RESOC West-Vlaanderen ondervoorzitter B ? onbezoldigd
vzw ERSV West-Vlaanderen secretaris B ? onbezoldigd
PWA Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
Myriam Maes eerste schepen Stad Oudenburg schepen L ? 33.090,62
vzw Bond Moyson Woonzorg bestuurder B ? onbezoldigd
Maatschappij Onderlinge Bijstand Zorgkas Socialistische Mutualiteiten bestuurslid B ? onbezoldigd
August Vermeylenfonds Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
vzw VIVA-SVV West-Vlaanderen voorzitter B ? onbezoldigd
VIVA-SVV Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
S-Plus Groot-Oudenburg voorzitter L ? onbezoldigd
Noord-Zuidcomité Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
1 mei-comité Oudenburg bestuurder L ? onbezoldigd
Peter Velle tweede schepen Stad Oudenburg schepen L ? 33.090,62
Ginter voorzitter B 7 onbezoldigd
Polderrand secretaris B 3 onbezoldigd
Ulrike Vanhessche derde schepen Stad Oudenburg schepen L ? 33.090,62
MIVOS lid beheerscomité B ? onbezoldigd
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Curieus Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Johan Tanghe vierde schepen Stad Oudenburg schepen L ? 33.090,62
Unizo Oudenburg secretaris L ? onbezoldigd
Rita Meyns OCMW-voorzitter (vijfde schepen) OCMW Oudenburg schepen L ? 33.090,62
Wivo bestuurslid B 4 180,00
Middenkustpolder gezworene B ? 280,00
Verbroederingscomité Le Marais Vernier voorzitter L ? onbezoldigd
svk JOGI voorzitter B ? onbezoldigd
Gino Dumon voorzitter van de gemeenteraad Stad Oudenburg voorzitter L 10 3.850,00
IVOO directielid B 32 6.634,66
OVCO bestuurslid B 5 925,00
Anthony Dumarey raadslid Provincie West-Vlaanderen provincieraadslid B 33 13.032,12
Infrax West bestuurder B 12
2.232,92
WVI directielid B 29 5.837,00
VLIZ bestuurder B 4 259,19
svk JOGI bestuurder B ? onbezoldigd
vzw ERSV bestuurder B ? onbezoldigd
RESOC Noord-West-Vlaanderen bestuurder B ? onbezoldigd
Roland Blomme raadslid IVOO bestuurslid L ? 1.013,14
Isabelle Capelle raadslid Woonpunt ondervoorzitter B 1 201,02
WoonWel bestuurder B ? 1.600,00
svk JOGI bestuurder B ? onbezoldigd
Gudrun De Vlam raadslid Politiezone Kouter politieraadslid B 6 782,69
OVCO bestuurslid B 4 740,00
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Noord-Zuidcomité Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Kunstkring Roderick bestuurslid B ? onbezoldigd
Romina Vanhooren raadslid vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Herlinde Devriendt raadslid Ginter bestuurslid B ? onbezoldigd
Polderrand bestuurslid B ? onbezoldigd
Annie Cobbaert raadslid vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
Freddy Declerck raadslid OVCO bestuurslid B 5 925,00
Marc Gilliaert raadslid Politiezone Kouter politieraadslid B 6 782,69
vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd
PWA Oudenburg bestuurslid L ? onbezoldigd

Gemeenteraadsleden zonder bestuursmandaat
Jaak Lingier raadslid
Stefaan Reynaert raadslid
Jean-Pierre van Dierendonck raadslid
Stephanie Van Eeghem raadslid
Gemeenteraadsleden niet opgenomen op de lijst
Hubert De Gryse raadslid niet meer in functie op 30 juni 2017
Anni Christiaen raadslid niet meer in functie op 30 juni 2017
Stephan Blontrock raadslid pas in functie op 27 april 2017
Erik Sierens raadslid pas in functie op 30 mei 2017

Noot.
De gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, krijgen presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad waarop zij aanwezig zijn (artikel 17 van het gemeentedecreet). Het presentiegeld bedraagt 175,00 euro. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit. Dit werd zo vastgelegd in artikel 47 en artikel 48 van het huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar (artikel 19 van het gemeentedecreet).

De burgemeester en de schepenen krijgen, zoals gezegd, geen presentiegeld, maar ontvangen een wedde van de gemeente (artikel 70 van het gemeentedecreet).

De voorzitter van het OCMW maakt van rechtswege wel deel uit van het college van burgemeester en schepenen (artikel 44 van het gemeentedecreet) maar ontvangt een wedde van het OCMW (artikel 68 van het OCMW-decreet), en dus niet van de stad. In Oudenburg is de OCMW-voorzitter geen lid van de gemeenteraad.