Toelating & Vergunning

Wie een evenement organiseert op het Oudenburgse grondgebied moet hiervoor toelating hebben. Je richt je aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen.

Alle manifestaties (behalve wielerwedstrijden) dienen een manifestatiefiche in te vullen. Dit kan vanaf nu digitaal!

Indien je muziek, al dan niet live, voorziet tijdens je activiteit, dan moeten bovendien Sabam en de dienst voor de Billijke vergoeding (niet voor livemuziek) worden verwittigd. Soms zijn de kosten die deze diensten aanrekenen inbegrepen in het contract van de zaal die je huurt. Indien dit niet het geval is, dan moet je zelf tijdig zorgen voor een correcte aangifte en afrekening.

Voor meer informatie kan je terecht op de websites van de Billijke vergoeding en van Sabam.

Voor muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, dient bovendien rekening te worden gehouden met de geldende geluidsnormen.


Aanvraag evenement