Tips

1. Opgelet met alcohol!

Sinds 31 december 2009 is het schenken van alcohol aan minderjarigen strikt geregeld. Aan de bestaande wetgeving is immers een extra paragraaf toegevoegd en daarin staan een aantal belangrijke bepalingen:

  • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 %, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.
  • Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
  • Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Wat sterke drank is kan je vinden in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. Voor alle duidelijkheid; alcopops en alcohol houdende cocktails vallen daar ook onder!
  • Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.

Op de bovenstaande regels wordt wel degelijk controle uitgevoerd. De FOD Volksgezondheid is hiermee belast. Zij kunnen elk moment een etablissement of een fuif binnenstappen en controleren of je de wetgeving naleeft. Jeugdverenigingen die dus fuiven organiseren moeten er voor zorgen dat ze niet in de fout gaan door alcohol te schenken aan -16 jarigen of sterke dranken te schenken aan -18 jarigen.

2. Werken met vrijwilligers!

Het nut en de waarde van vrijwilligers kan moeilijk overschat worden. Je vindt belangrijke informatie over het werken met vrijwilligers op de website vrijwilligerswetgeving.be.