Burgerzaken

Via het thuisloket kan je 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, ...) én op elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, ...) met enkele muisklikken heel wat attesten en uittreksels van de dienst burgerzaken online aanvragen. De meeste ontvang je zelfs onmiddellijk daarna in je mailbox.

In een aantal gevallen wordt er gevraagd of je een afschrift of een uittreksel wenst te ontvangen. Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Een afschrift is aldus een kopie. Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Heb je hulp nodig of is er iets niet duidelijk? Dan kan je tijdens de openingsuren steeds contact opnemen met de dienst burgerzaken op het nummer 059-56 84 31.

Klik hier voor jouw aanvraag.