The Big Jump 2024

Na het grote succes van de vorige edities van The Big Jump aan Plassendale springt de stad Oudenburg ook mee op de kar (en in het water).
 
Zondag 14 juli 2024 om klokslag 15 uur nodigen de stad Oudenburg, ’t Spaans Tolhuis en vzw Good Planet Belgium alle omwonenden uit om in Oudenburg in het water te komen springen. Net als duizenden burgers over heel Europa en in de rest van België, vragen we aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic. 

Voor één keer mag het: elke tweede zondag van juli springen honderdduizenden mensen, verspreid over heel Europe, in een waterloop bij hen in de buurt. Dit doen ze om op een ludieke manier aandacht te vragen voor proper water.  En uiteraard ook om aan den lijve te ondervinden hoe het met de waterkwaliteit gesteld is.

Momenteel voldoet geen enkele waterloop in België aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die vereist dat al onze waterlopen tegen 2027 in 'goede staat' verkeren. Dat is betreurenswaardig. Met de The Big Jump laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren. De kwaliteit van het water hangt onder meer af van de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in het water. Daarom werd er dit jaar voor gekozen om te focussen op het probleem van plastic dat nog te veel in onze waterwegen aanwezig is.

Van 15 tot 15.15 uur mag er uitzonderlijk heel even gezwommen worden in het kanaal Gent-Oostende.  Het precieze springuur kan licht wijzigen door aanmerende schepen.

Deelnemen is gratis en inschrijven is mogelijk via dit inschrijvingsformulier.

Lees wel zeker nog de veiligheidsregels die je hieronder terugvindt!