Takenpakket van de archeoloog

In eerste instantie is de stadsarcheoloog belast met de wetenschappelijke werking van het Romeins Archeologisch Museum Oudenburg (RAM). Daarnaast heeft hij ook een adviserende rol in het archeologische luik van bouwdossiers, volgt hij werven op, en verzorgt hij de wetenschappelijke begeleiding van opgravingen op het grondgebied van Groot-Oudenburg.
 

Een taak is ook weggelegd voor publiekswerking: het geven van lezingen en workshops, het inrichten van tentoonstellingen. Om de draagkracht voor de archeologiebeoefening te vergroten, wordt actief gewerkt met vrijwilligers en jeugd.

Je kan terecht bij de stadsarcheoloog voor :

  • informatie over archeologie in het algemeen en over de archeologische projecten specifiek op het grondgebied Oudenburg;
  • de implicatie van de archeologische wetgeving voor particulieren en ontwikkelaars;
  • het melden van een vondst;
  • vrijwilligerswerking.

Meer informatie over archeologie in Oudenburg is te vinden op deze link.

Je kan de stadsarcheoloog vinden in zijn bureel in het RAM. Maak liefst een afspraak.