Subsidie voor kadervorming voor jongeren

Door de stad Oudenburg wordt een subsidie verleend aan jongeren voor het volgen van kadervorming. Dit zijn initiatieven die georganiseerd worden in het kader van een samenhangende opleiding en begeleiding van verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen belast met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.

Bedrag van de subsidie

50% van de deelnameprijs, met een maximumsubsidie van 50,00 EUR.

Wat breng je mee?

  • het ingevuld aanvraagformulier terugbetaling kadervorming

  • het attest 'Animator in het jeugdwerk' of het attest van de gevolgde navorming

  • het bewijs van betaling van je cursusgeld

Meer info

Wil je meer weten over deze subsidie, de tarieven en/of de aanvraag?

Neem dan een kijkje op de volgende link: subsidiereglement animator in het jeugdwerk.