Studie- en gezinsondersteuning aan huis

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben het moeilijker dan andere kinderen om een diploma of een getuigeschrift te behalen. Sociale uitsluiting begint al van in de vroege kinderjaren en zet zich door in de schoolse loopbaan. Ze participeren minder vlot in de maatschappij en kunnen zo in de armoedespiraal blijven hangen. Het project De Katrol wil via studie- en gezinsondersteuning aan huis de onderwijskansen van deze kinderen verhogen. De Katrol vertrekt vanuit de verzuchtingen van kansarme ouders zelf, namelijk ‘leer ons kennen’ en ‘we willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma behalen.’ Deze uitgangspunten lijken eenvoudig en vanzelfsprekend, maar ze met succes realiseren in de praktijk van elke dag is dat niet.

   

Wat doen we?

Hogeschool student uit een pedagogische en/of sociale studierichting geven op een creatieve manier studie- en gezinsondersteuning aan huis. Zij gaan 16 keer aan huis (tweemaal één uur per week).

Voor wie zijn we er?

De Katrol richt zich tot kinderen uit het lager onderwijs die moeite hebben met hun huiswerk of waar het eventjes moeilijk loopt door relationele conflicten en/of psychische en emotionele (opvoedings-) moeilijkheden waardoor er een schoolse achterstand  kan ontstaan. We zijn er niet alleen voor de kinderen maar ook voor ouders met vragen over de school of de opvoeding van hun kind(eren).

Hoe gaan we te werk?

De studenten staan onder begeleiding en opvolging van een professionel medewerker, de ankerfiguur. Zij is het aanspreekpunt voor de stagestudenten en de gezinnen en op vraag van de gezinnen ook de brug tussen de betrokken partijen zoals de scholen en eventueel andere diensten.

De ankerfiguurkomt met jullie kennismaken en geeft uitleg over de werking van de Katrol.

Neem contact op rechtstreeks met de ankerfiguur van de Katrol Oudenburg of bespreek het via de school.

 

Meer info kan je ook terugvinden op www.dekatrol.org.