Strooiplan

Bij sneeuwal of ijzel zet de stad Oudenburg heel wat middelen, materiaal en personeel in om de wegen sneeuwvrij en verkeersveilig te maken. Dit kan natuurlijk niet in alle straten tegelijkertijd. Zo wordt prioriteit gegeven aan drukke invalswegen, scholen, etc. Het strooien van straten gebeurt dan ook volgens een vooraf vastgelegd strooiplan.

Je begrijpt dat bij sneeuwval onmogelijk alle straten gestrooid kunnen worden. Uiteraard heeft iedereen graag dat zijn straat aangepakt wordt. Toch strooien de stadsdiensten niet zomaar. Er wordt een strikt strooiplan gehanteerd.

Strooien in fasen

Alle straten werden ingedeeld in categorieën. Eerst worden alle invalswegen, routes van het openbaar vervoer en de omgeving van scholen aangepakt. Deze straten krijgen de absolute prioriteit. Daarna komt ’t Steedje aan bod. Er wordt ook ten allen tijde gekeken of de wegen niet opnieuw moeten aangepakt worden. Daarnaast staat ook het Vlaams Gewest in voor het strooien van een aantal grote invalswegen.

Meestal slagen de stadsdiensten er in om te strooien binnen de 24 uur. Wanneer er toch specifieke problemen zijn dan worden (op werkdagen) zelfs de mensen van de groendienst ingezet om manueel te strooien.

Eigen verantwoordelijkheid

Sneeuw brengt voor eigenaars en huurders van woningen en (gelijkvloerse) appartementen ook een niet steeds gekende verplichting met zich mee. Bij sneeuw of ijzel moeten zij er voor zorgen, dat de trottoirs over een voldoende breedte vrijgemaakt worden van sneeuw en elke vorm van gladheid, desnoods door toepassing van de gepaste middelen en producten (strooizout). Tevens moeten de greppels en rioolmonden worden vrijgehouden van sneeuw (artikel 6.1.5.1 par 2 van het algemeen politiereglement van de stad Oudenburg).