Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit

Om te bouwen of te verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is niet alleen het geval voor het bouwen van een woning maar ook voor bijvoorbeeld het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het inrichten van een zorgwoning, het uitbreiden van een woning, het ophogen van gronden, ...

In sommige gevallen is er een melding mogelijk. Meer uitleg daarover is terug te vinden op de website ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Op deze website is ook een lijst te vinden met uitleg over veel voorkomende ingrepen.

Als je een concreet bouwproject hebt, maak je best een afspraak met een medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening. Je kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten komen welke voorschriften er gelden.

Daarnaast stelt artikel 5.2.1 van het DABM dat voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte vereist is. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder.
Geen resultaten gevonden.