Werkwijze

De aanvraag wordt besproken in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur van de sportraad. Bij goedkeuring wordt de vereniging/school verwelkomd op de algemene vergadering van de sportraad.