Doelstellingen

  • Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter zaken geldende wetgeving.
  • Het coördineren van de sport- en recreatie- activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
  • Het geven van advies,aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
  • Onderzoek, documentatie en informatie.
  • Het nemen van initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.