Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de sportraad neemt de dagelijkse werking van de sportraad waar, bereidt de algemene vergadering voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur vergadert in het bureel van de sportdienst. Zij komen een 5-tal keer per jaar samen.

Functie

Naam

Club

Voorzitter

Danny De Ceuninck

Volley Gistel-Oudenburg

Secretaris

Johan Calmeyn

Basketbalclub Peugeot Oostende-Oudenburg

Penningmeester

Hugo Calliauw

Tafeltennisclub Oudenburg

Ondervoorzitter

Dirk Declerck

K.V.K. Ettelgem

 

Francis Bosmans

Wielerclub De Mosquito’s

Schepen van Sport

Tahira Malik

-

Sportfunctionaris

Els Vandycke

-