Samenstelling en werking

De sportraad is samengesteld uit afgevaardigden van alle sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente, aangevuld met deskundigen inzake sport.

De sportfunctionaris volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor sport kan wel als waarnemer de vergaderingen van de sportraad bijwonen.

  • Voorzitter: Danny De Ceuninck
  • Ondervoorzitter: Francis Bosman
  • Secretaris: Johan Calmeyn
  • Bestuurslid: Eric Desmet
  • Penningmeester: Dirk Declerck
  • Sportfunctionaris: Els Vandycke