30/12/1996

De stichtingsvergadering van de sportraad vond plaats in de raadszaal van het stadhuis. Daar werden de statuten van de sportraad goedgekeurd en werd het dagelijks bestuur van de sportraad aangeduid. De sportraad gaat van start met 16 leden/sportverenigingen.
Volgende personen worden verkozen voor het dagelijks bestuur:
  • voorzitter: Johan Willems
  • ondervoorzitter: Herman Couillier
  • secretaris: Dirk Declerck
  • penningmeester: Hugo Calliauw