28/11/2002

Het subsidiereglement voor sportverenigingen en onderwijsinstellingen wordt in de gemeenteraadszitting goedgekeurd.