11/06/2013

Herverkiezing van het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering wordt geopend door Schepen van sport Ulrike Vanhessche.
De sportraad telt 33 actieve leden (sportverenigingen, scholen, organisaties en organiserende clubs).
Volgende personen worden unaniem verkozen tot het dagelijks bestuur:
  • voorzitter: Danny De Ceuninck
  • ondervoorzitter: Koen Declerck
  • secretaris: Dirk Declerck
  • penningmeester: Hugo Calliauw
Sportraad Oudenburg