09/01/1997

De eerste vergadering van het dagelijks bestuur vond plaats.
Aanwezig:
  • leden van het dagelijks bestuur
  • Schepen van sport: Romain Roose
  • sportfunctionaris: Els Vandycke