06/03/1997

In de algemene vergadering wordt het huishoudelijk reglement van de sportraad goedgekeurd.