Historiek

30/12/1996

De stichtingsvergadering van de sportraad vond plaats in de raadszaal van het stadhuis. Daar werden de statuten van de sportraad goedgekeurd en werd het dagelijks bestuur van de sportraad aangeduid. De sportraad gaat van start met 16 leden/sportverenigingen.
Volgende personen worden verkozen voor het dagelijks bestuur:
 • voorzitter: Johan Willems
 • ondervoorzitter: Herman Couillier
 • secretaris: Dirk Declerck
 • penningmeester: Hugo Calliauw
Lees meer

09/01/1997

De eerste vergadering van het dagelijks bestuur vond plaats.
Aanwezig:
 • leden van het dagelijks bestuur
 • Schepen van sport: Romain Roose
 • sportfunctionaris: Els Vandycke
Lees meer

06/03/1997

In de algemene vergadering wordt het huishoudelijk reglement van de sportraad goedgekeurd.
Lees meer

13/06/2000

Voor het eerst op het programma van het dagelijks bestuur: opmaak van een subsidiereglement voor sportverenigingen. Het wordt een lang verhaal, veel opzoekwerk en overleg.
Lees meer

07/12/2000

In de algemene vergadering neemt Schepen van sport, Romain Roose afscheid.
Dankwoord aan Romain Roose door de voorzitter Johan Willems.
Lees meer

14/03/2001

Herverkiezing van het dagelijks bestuur. Ondervoorzitter Herman Couillier neemt ontslag.
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt Robby Vandenbroele Schepen van sport in plaats van Romain Roose.
Volgende personen worden verkozen tot het Dagelijks Bestuur:
 • voorzitter: Johan Willems
 • ondervoorzitter: Luc Tegethoff
 • secretaris: Dirk Declerck
 • penningmeester: Hugo Calliauw
Lees meer

28/11/2002

Het subsidiereglement voor sportverenigingen en onderwijsinstellingen wordt in de gemeenteraadszitting goedgekeurd.
Lees meer

24/02/2003

Johan Willems neemt ontslag als voorzitter.
De algemene vergadering wordt geopend door Schepen van sport Robby Vandenbroele.
Bij geheime stemming wordt Luc Tegethoff verkozen tot nieuwe voorzitter.
De plaats voor ondervoorzitter blijft vacant.
Lees meer

21/02/2005

Mevrouw Dina Rotsaert wordt door de algemene vergadering verkozen tot ondervoorzitter van de sportraad.
Lees meer

16/04/2005

De sportraad organiseert voor het eerst de "lenteloop”.
Lees meer

28/11/2005

De sportraad telt 28 actieve leden (sportverenigingen, scholen, organisaties en organiserende clubs).
Lees meer

30/05/2007

Herverkiezing van het dagelijks bestuur. Luc Tegethoff (huidige voorzitter) en Dina Rotsaert (ondervoorzitter) nemen ontslag. De algemene vergadering wordt geopend door de Burgemeester Ignace Dereeper en Schepen van sport Isabelle Capelle.
Volgende personen worden unaniem verkozen tot het dagelijks bestuur:
 • voorzitter: Danny De Ceuninck
 • ondervoorzitter: Koen Declerck
 • secretaris: Dirk Declerck
 • penningmeester: Hugo Calliauw
Lees meer

27/11/2007

Het sportbeleidsplan 2008-2013 wordt unaniem goedgekeurd in algemene vergadering.
Lees meer

26/11/2008

Een nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen wordt goedgekeurd in de algemene vergadering. Het nieuw "subsidiereglement voor actieve sportverenigingen” en het "subsidiereglement voor sportverenigingen met kwalitatieve jeugdwerking” worden unaniem goedgekeurd.
Lees meer

11/06/2013

Herverkiezing van het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering wordt geopend door Schepen van sport Ulrike Vanhessche.
De sportraad telt 33 actieve leden (sportverenigingen, scholen, organisaties en organiserende clubs).
Volgende personen worden unaniem verkozen tot het dagelijks bestuur:
 • voorzitter: Danny De Ceuninck
 • ondervoorzitter: Koen Declerck
 • secretaris: Dirk Declerck
 • penningmeester: Hugo Calliauw
Sportraad Oudenburg
Lees meer

05/12/2013

Het meerjarenplan met betrekking tot sport 2014-2019 wordt positief geadviseerd door de Algemene Vergadering van de sportraad.
Lees meer