Incontinentiebank

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot medische zorg en goede hygiëne, ongeacht zijn financiële situatie. Het stadsbestuur zamelt ongebruikt incontinentiemateriaal in en stelt het beschikbaar aan inwoners die het financieel moeilijk hebben. Door de OCMW-raad werd op 21 juni 2023 het reglement goedgekeurd voor de verkoop van incontinentiemateriaal aan kwetsbare personen die aan incontinentie lijden.

Inwoners van Oudenburg die last hebben van incontinentie en genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen vanaf 1 juli 2023 maximaal drie pakketten incontinentiemateriaal per maand ontvangen, en dit zolang de voorraad strekt. Elk pakket bevat 25 stuks en kost 3 euro. Inwoners die verblijven in een woonzorgcentrum of een residentiële setting kunnen geen aanspraak maken op dit aanbod.

Via een uniek aanvraagformulier kunnen inwoners aantonen dat zij aan de voorwaarden voldoen. Het bewijs van het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt geleverd door middel van een recente kleefzegel van het ziekenfonds met een code die eindigt op het cijfer 1. Het bewijs van de medische toestand dient te worden geleverd door middel van een medisch attest of een verklaring van de behandelende geneesheer.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de stad Oudenburg en te verkrijgen in de verdeelpunten van het incontinentiemateriaal.

De verdeel- en inzamelpunten zijn:

  • Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24 - 8460 Oudenburg | T 059-40 19 95
  • Sociale Kruidenier Thope, Marktstraat 18 - 8460 Oudenburg | 059-34 02 20

 

Daarnaast doen we ook een oproep om ongebruikt incontinentiemateriaal binnen te brengen op bovenstaande locaties.

Het reglement kan je hier terugvinden