Sluitingspremie

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door wegenwerken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

De sluitingspremie bedraagt 80,00 euro per sluitingsdag. Hiervoor moet je jouw zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode worden toegekend.

Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als je langer gesloten blijft, kan je dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Voorwaarden

De sluitingspremie is er, net als de hinderpremie, voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De aanvaardbare activiteiten zijn de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die redelijkerwijze moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. De zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

Uitzonderingen

Voor de sluitingspremie werden er enkele uitzonderingen gedefinieerd.

  • Ook een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen komen in aanmerking die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn. De lijst met aanvaardbare activiteiten kan je raadplegen op www.vlaio.be/sluitingspremie.
  • De sluitingspremie kan ook worden aangevraagd indien de zaak buiten de hinderzone valt. Je moet dan wel zelf kunnen aantonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Dat kan gebeuren aan de hand van bewijsmateriaal in de vorm van foto’s van de huidige situatie, ontvangen mededelingen of berichten, verslechterde exploitatiecijfers, … Deze gegevens moeten tijdens de elektronische aanvraag als bestand kunnen worden opgeladen!

 Procedure

  • Je werd geselecteerd voor een hinderpremie en hebt 2000,00 euro hinderpremie ontvangen, dan kan je ook een sluitingspremie aanvragen via dezelfde webapplicatie.
  • Je werd niet geselecteerd voor een hinderpremie, dan kan je toch een sluitingspremie aanvragen indien je voldoet aan één van de uitzonderingen . Deze premie wordt ook online aangevraagd via www.vlaio.be/hinderpremie, samen met het nodige bewijsmateriaal dat tijdens de elektronische aanvraag mee wordt opgeladen.

De sluitingspremie aanvragen kan op zijn vroegst op de startdatum van de wegenwerken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be/sluitingspremie.