Sint-Eligiuskerk in Ettelgem

De deelgemeente Ettelgem heeft twee kerken: de oude Romaanse en de meer recente Sint-Eligiuskerk. Die laatste werd gebouwd omdat de eerste in verval was geraakt en te klein bleek voor het aantal gelovigen. De bouwopdracht werd toevertrouwd aan de Brugse architect Alfons De Pauw. Hij bouwde in het begin van de 20ste eeuw een eenvoudige driebeukige bidplaats in baksteen. Qua stijl grijpt de architect terug naar de neogotiek.