Tweede schepen Stijn Jonckheere

Afspraak

Na telefonische afspraak

Bevoegdheden

Ruimtelijke ordening (en omgevingsvergunningsaanvragen), cultuur, bibliotheek, musea en erfgoed, archief, jumelages en Europese aangelegenheden, lokale economie, patriottische verenigingen en vaderlandslievende plechtigheden, bossen.