Rustpensioen

Persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties. Als je op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wil gaan, dan krijg je automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten.

Als je vervroegd (vanaf 60 jaar) op pensioen wil gaan, moet je een aanvraag doen bij de dienst burgerzaken. Dit ten vroegste 1 jaar voor de ingang van het pensioen.

Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben.

Vraag in elk geval je pensioen aan, ook al heb je maar een korte tijd in een stelsel gewerkt.

Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Pensioenen.