Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad/gemeente bepaalt op lange termijn. Het brengt samenhang in de verschillende maatschappelijke aanspraken op de ruimte.

Ruimtelijke structuurplannen worden op 3 beleidsniveaus opgemaakt:

  • het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, opgemaakt door het Vlaams gewest;
  • het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, opgemaakt door de provincie;
  • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenburg, opgemaakt door het stadsbestuur Oudenburg.

De ruimtelijke visie van het ruimtelijk structuurplan wordt vertaald in een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018 en goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 juli 2018. Het goedkeuringsbesluit van de deputatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 10 augustus 2018. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is 14 dagen nadien, op 24 augustus 2018, in werking getreden.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kun je hier consulteren/nalezen/downloaden…