Masterplan Oudenburg

De provincie West-Vlaanderen, het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en de stad Oudenburg gingen samen met het studiebureau BUUR aan de slag om een pakket duurzame oplossingen voor te stellen in een masterplan voor het hart van Oudenburg (’t Steedje). Deze samenwerking kadert in het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP.) Kustzone.

Het ontwerpteam verhuisde zijn atelier op 1, 2 en 3 februari 2022 naar Oudenburg. Hier gingen ze 3 dagen intensief aan de slag met zowel externe experten als lokale stakeholders, om via workshops verschillende scenario’s te onderzoeken om te komen tot een gedragen visie voor ’t Steedje.

Op welke manier kan ’t Steedje verder ontwikkelen met aandacht voor de rijke geschiedenis van Oudenburg? Waar en hoe krijgen bijkomende woningen, voorzieningen en handel een plaats? Hoe kunnen we deze ook met de fiets of te voet op een veilige manier bereiken en is het aangenaam vertoeven in het centrum? Waar is er ruimte voor meer groen en waterbuffering? De ontwerpdriedaagse had tot doel de verschillende scenario’s te onderzoeken om zo te komen tot een toekomstplan voor ‘t Steedje.

Na hun creatieve en interactieve workshops, stelden de ontwerpers  hun eerste voorstellen voor tijdens een publieksmoment op donderdag 3 februari 2022. Opmerkingen en suggesties van inwoners werden verwerkt en op de infomarkt van 19 april 2022 werden de resultaten van het ontwerpproces voorgesteld.

In de gemeenteraadszitting van 22 juni 2022 werd het finale ontwerp-masterplan voorgesteld aan de raadsleden, toegelicht door de ontwerper en een ruimtelijk planner van de provincie West-Vlaanderen.

Er werd op 24 september 2022 een burgerbevraging georganiseerd. Alle inwoners kunnen hun mening geven over het masterplan voor ’t Steedje.

Het eindrapport van het masterplan Oudenburg centrum kan je hieronder downloaden en bekijken.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via masterplan@oudenburg.be.