Jachtplannen

Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartenbank. Dat is een databank die onder andere alle jachtgebieden in Vlaanderen online bundelt. Zo kunnen particulieren en steden zien welke percelen als jachtgebied zijn aangeduid.
 
Vandaag kan je zélf via Geopunt, de Vlaamse toegangspoort voor geografische informatie, controleren of jouw grond illegaal is openomen in het jachtplan van een of andere jager of jachtgroep. Ga naar ‘kaarten & plaatsen’, klik vervolgens op ‘natuur & milieu’ dan ‘jacht’ en vink vervolgens ‘jachtterreinen’ aan.

Stel je vast dat jouw eigendom onrechtmatig ingekleurd staat op het plan? Laat het dan weten aan Vogelbescherming Vlaanderen via schietinactie.be. Zij begeleiden je stap voor stap om jouw onterecht ingekleurde eigendom door de bevoegde arrondissementscommissaris te laten uitkleuren.