Elektriciteitsschaarste tijdens de wintermaanden

Deze winter is er in België een verhoogd risico op elektriciteitsschaarste. Aan de transmissienetbeheerder Elia werd daarom gevraagd de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België te bekijken.

Volgens Elia zou de elektriciteitsbevoorrading onder normale omstandigheden niet in het gedrang komen. Indien er zich uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zouden voordoen, zoals bijvoorbeeld een periode van extreem lage temperaturen, zal de elektriciteitsbevoorrading niet verzekerd zijn en zal er dus sprake zijn van schaarste aan elektriciteit.

Momenteel neemt de hogere overheid maatregelen om het verbruik van elektriciteit te beperken. Indien deze maatregelen niet voldoende blijken, kan de stroomtoevoer in bepaalde zones onderbroken worden.

Het probleem van mogelijke elektriciteitsschaarste werd door de gemeentelijke veiligheidscel besproken en een aantal maatregelen werden vastgelegd.