Reglement subsidiering plaatselijke onderwijsinstellingen in het kader van het sportbeleid