Privacyverklaring

Privacy en gegevensbescherming

Contactgegevens

Het stadsbestuur van Oudenburg heeft als openbaar bestuur de plicht om transparant om te gaan met jouw gegevens, deze correct te beheren en voldoende te beveiligen. Wij stellen bijgevolg de nodige middelen in het werk om ons te houden aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het stadsbestuur van Oudenburg is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. De onderstaande uitleg is specifiek van toepassing op de verwerkingen op onze website. Indien je als burger het antwoord niet vindt op een specifieke vraag, kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens van de stad Oudenburg
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 20
F 059-26 54 06
E info@oudenburg.be

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 73
E privacy@oudenburg.be

Rechten als burger

Als burger heb je een aantal rechten inzake de gegevens die wij van jou verwerken. Je hebt namelijk het recht om te weten waarom wij jouw gegevens verzamelen, wat we ermee doen en hoelang we die bijhouden. Daarnaast heb je steeds het recht om informatie over jezelf op te vragen, te laten corrigeren indien deze incorrect zijn, of deze te laten verwijderen. Bovendien heb je het recht om een verzoek in te dienen om een verwerking (bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief) te stoppen. Het stadsbestuur zal proberen om binnen de vier weken aan jouw vraag te voldoen.

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop het stadsbestuur omgaat met jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige privacycommissie).

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
T 022-74 48 00
F 022-74 48 35
E contact@apd-gba.be

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee jij als individu gemakkelijk te identificeren bent. Dit kan direct (bijvoorbeeld door jouw voor- en achternaam) of indirect (bijvoorbeeld door een rijksregisternummer, adres, e-mailadres, IP-adres).

Afhankelijk van de actie die je uitvoert op de site verwerken wij bepaalde gegevens. Voor onze formulieren en nieuwsbrieven gebruiken we enkel de informatie die jij aan ons bezorgt. Hiervoor verzamelen we enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst aan te bieden. Die gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan staat vermeld. Het stadsbestuur van Oudenburg geeft ook geen gegevens door aan derden zonder dat jij als gebruiker hierover bent geïnformeerd.

Specifiek verwerken we dus volgende persoonsgegevens op onze website:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Verwerkingen op onze website

Wij bieden de mogelijkheid om je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Bij jouw inschrijving verwerken wij enkel de gegevens die nodig zijn voor de registratie met name jouw naam en e-mailadres. Die gegevens worden bewaard zolang je bent inschreven op onze nieuwsbrief. Je hebt te allen tijde het recht om je uit te tekenen, waarbij we jouw gegevens wissen.

Gebruik van cookies op de website

Het stadsbestuur van Oudenburg maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die jouw internetbrowser opslaat wanneer je onze site bezoekt.

Functionele cookies staan in voor het goed functioneren van onze website. Ze zorgen ervoor dat de webpagina sneller laadt wanneer je een volgende keer de stedelijke webstek bezoekt. Wij verwerken hierbij geen persoonsgegevens.

Analytische cookies dienen om ons websitegebruik te kunnen opvolgen. Op die manier kunnen we zien welke pagina’s op onze website het meest worden bezocht. Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies om de Facebook-feed op de startpagina van onze website te tonen. Wanneer je de stedelijke website voor de eerste keer bezoekt, wordt je via een melding ingelicht. Wij houden deze gegevens niet bij.

 1. Facebookcookie
  • Naam: Connect.facebook
  • Doel: tonen van Facebook-feed en de like-knop op de stedelijke website.
 2. Google analytics
  • Naam: Google analytics
  • Doel: opvolgen hoeveel keer een pagina op onze website is bezocht en in welke regio de bezoeker woont. Dit is steeds beperkt tot de stad van waaruit het IP-adres stamt. Wij kunnen met andere woorden geen gedetailleerde gegevens over jou zien.

In jouw browser (Edge, Firefox, Google Chrome, …) kun je ervoor kiezen om het gebruik van cookies uit te schakelen. Raadpleeg hiervoor de instellingen van de browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het stadsbestuur van Oudenburg zorgt er in overleg met de websiteleverancier voor dat de gegevens voldoende beveiligd zijn. Wij doen dat aan de hand van organisatorische- en technische maatregelen om de kans op gegevenslekken, verlies van gegevens of verdere onrechtmatige verwerkingen zoveel mogelijk in te perken.

 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00