Vondstmelding

Vind je tijdens het omspitten van je groentetuin, of tijdens een wandeling een object waarvan je vermoed dat het wel eens een historische waarde zou kunnen hebben, dan ben je wettelijke verplicht (artikel 8 van het decreet houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium) dit binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed (https://www.onroerenderfgoed.be/contacteer-ons). In de 10 dagen die op de vondstmelding volgen, zullen de archeologen verbonden aan dit agentschap het gevonden voorwerp onderzoeken en al dan niet beslissen om tot een opgraving van de omgeving over te gaan. Niet enkel particulieren maar ook bouwheren/aannemers zijn hiertoe verbonden. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de stadsarcheoloog (T 059-56 84 03 E wouter.dhaeze@oudenburg.be ). Die zorgt voor een verdere behandeling van uw vondst.


 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00